Projekce

Provádíme:

 • Architektonické studie
  (situace, dispoziční, provozní a hmotové řešení staveb)
 • Průzkumy a speciální studie (hluková, rozptylová atd.)
 • Projektová dokumentace pro územní rozhodnutí a stavební povolení
 • Projekty pro výběr dodavatele stavby
  (tendrová dokumentace)
 • Projektová dokumentace pro provedení stavby
  (realizační dokumentace)
 • Propočet nákladů stavby, výkaz výměr a položkový rozpočet
 • Dokumentace skutečného provedení stavby
 • Autorský dozor
 • Výkon inženýrské činnosti
 • Projekty interiérů
 • Vizualizace a 3D zpracování návrhů staveb, zákresy do fotografií
 • Organizaci a vyhodnocení výběrového řízení na dodavatele stavby
 • Zajištění kolaudace stavby
 • Doplňující činnosti – geodetické práce, zaměření a digitalizace stávajícího stavu, profesní dokumentace

Reference:

Administrativa a veřejné stavby

 • Stavební úpravy ZŠ Milovice u Hořic
 • Studie využitelnosti statku na dům pro seniory Černčice
 • Stavební úpravy tělocvičny Velká Jesenice
 • Studie školicího střediska v areálu býv. mlýna Hořenice (VODA CZ)

Průmysl

 • Výrobní závod na výrobu letadel s administrativou Praha Letňany (BLANIK AIRCRAFT)
 • Výrobní a skladová hala Česká Skalice
 • Stavební úpravy areálu býv. mlýna Hořenice (VODA CZ)
 • Stavební úpravy tkalcovny Úpice (JUTA)
 • Studie využití nevyužívané části Letiště Přerov (BLANIK AIRCRAFT)
 • Novostavba skladové haly Česká Skalice

Bydlení

 • Novostavba RD Jaroměř
 • Stavební úpravy RD Jaroměř
 • Stavební úpravy býv. statku / RD Semonice
 • Novostavba RD Česká Čermná
 • Novostavba RD Dolany
 • Novostavba RD Nouzov
 • Novostavba RD Velká Jesenice
 • Stavební úpravy RD Velká Jesenice
 • Novostavba RD u nádrže Rozkoš
 • Studie stavebních úprav RD Praha Chuchle
 • Novostavba RD Jasenná
 • Novostavba RD Smržov
 • Novostavba RD Lužany
 • Stavební úpravy RD Hrádek
 • Novostavba RD Slavoňov
 • Stavební úpravy RD Rychnovek
 • Stavební úpravy RD Větrník
 • Stavební úpravy RD Lochenice
 • Stavební úpravy RD Hrobičany

Ostatní:

 • Návrh interiéru bytu Hradec Králové
 • Návrh interiéru RD Jaroměř
 • Návrh přístřešku pro auto RD Semonice
 • Návrh zastřešení vstupu RD Jaroměř
 • Návrh fasády fara Velká Jesenice
 • Návrh fasády historické stodoly Hroška