Služby

 • Architektonické studie
  (situace, dispoziční, provozní a hmotové řešení staveb)
 • Průzkumy a speciální studie (hluková, rozptylová atd.)
 • Projektová dokumentace pro územní rozhodnutí a stavební povolení
 • Projekty pro výběr dodavatele stavby
  (tendrová dokumentace)
 • Projektová dokumentace pro provedení stavby
  (realizační dokumentace)
 • Propočet nákladů stavby, výkaz výměr a položkový rozpočet
 • Dokumentace skutečného provedení stavby
 • Autorský dozor
 • Výkon inženýrské činnosti
 • Projekty interiérů
 • Vizualizace a 3D zpracování návrhů staveb, zákresy do fotografií
 • Organizaci a vyhodnocení výběrového řízení na dodavatele stavby
 • Zajištění kolaudace stavby
 • Doplňující činnosti – geodetické práce, zaměření a digitalizace stávajícího stavu, profesní dokumentace

 


Reference

Administrativa a veřejné stavby

 • Stavební úpravy ZŠ Milovice u Hořic
 • Studie využitelnosti statku na dům pro seniory Černčice
 • Stavební úpravy tělocvičny Velká Jesenice
 • Studie školicího střediska v areálu býv. mlýna Hořenice (VODA CZ)

Průmysl

 • Výrobní závod na výrobu letadel s administrativou Praha Letňany (BLANIK AIRCRAFT)
 • Výrobní a skladová hala Česká Skalice
 • Stavební úpravy areálu býv. mlýna Hořenice (VODA CZ)
 • Stavební úpravy tkalcovny Úpice (JUTA)
 • Studie využití nevyužívané části Letiště Přerov (BLANIK AIRCRAFT)
 • Novostavba skladové haly Česká Skalice

Bydlení

 • Novostavba RD Jaroměř
 • Stavební úpravy RD Jaroměř
 • Stavební úpravy býv. statku / RD Semonice
 • Novostavba RD Česká Čermná
 • Novostavba RD Dolany
 • Novostavba RD Nouzov
 • Novostavba RD Velká Jesenice
 • Stavební úpravy RD Velká Jesenice
 • Novostavba RD u nádrže Rozkoš
 • Studie stavebních úprav RD Praha Chuchle
 • Novostavba RD Jasenná
 • Novostavba RD Smržov
 • Novostavba RD Lužany
 • Stavební úpravy RD Hrádek
 • Novostavba RD Slavoňov
 • Stavební úpravy RD Rychnovek
 • Stavební úpravy RD Větrník
 • Stavební úpravy RD Lochenice
 • Stavební úpravy RD Hrobičany

Ostatní

 • Návrh interiéru bytu Hradec Králové
 • Návrh interiéru RD Jaroměř
 • Návrh přístřešku pro auto RD Semonice
 • Návrh zastřešení vstupu RD Jaroměř
 • Návrh fasády fara Velká Jesenice
 • Návrh fasády historické stodoly Hroška

 


O nás

Společnost INGPLAN s.r.o. je právním nástupcem společnosti založené v roce 1995. Její hlavní náplní je projekční a inženýrská činnost zejména v oboru pozemních staveb. Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové pod spisovou značkou C8250.

Jednatelem je Ing. Zdeněk Stolin, autorizovaný inženýr v oboru pozemních staveb.

Tvůrčí tým společnosti INGPLAN s.r.o. se skládá ze dvou autorizovaných inženýrů a jednoho architekta, což zaručuje profesionální práci od prvotního návrhu, poradenství, studie až po dokumentaci pro provedení stavby včetně doplňující dokumentace. Spolupracujeme se zkušenými externisty v oborech zaručující komplexnost námi realizovaných projektů.

Při naší tvorbě dodržujeme tyto zásady:

 • vstřícné jednání
 • optimální návrh
 • včasné dotažení projektů ke zdárnému konci a ke kvalitnímu výsledku.

Tyto zásady přináší pocit dobře odvedené práce a dává sílu a chuť do dalších projektů.

 


Kontakt

Ing. Zdeněk Stolin

jednatel, stavební inženýr

+420 736 231 213
stolin@atelier-ingplan.cz

 • autorizovaný stavební inženýr (č.aut.: 0601972)
 • specialista v energetické účinnosti staveb (MPO č.o. 1181)
 • osoba odborně způsobilá v PO (Z-OZO-140-2012)
 • koordinátor BOZP (ROVS/1026/KOO/2017)

Ing. Tomáš Měchura

stavební inženýr

+420 605 856 187
mechura@atelier-ingplan.cz

 • autorizovaný stavební inženýr (č.aut.: 0602138)

Ing. arch. Ondřej Toman

architekt

+420 777 292 719
toman@atelier-ingplan.cz

Ing. David Akrman

stavební inženýr

+420 775 629 838
akrman@atelier-ingplan.cz

Martin Bureš

projektant elektro

+420 773 130 768
bures@atelier-ingplan.cz

Kancelář a korespondenční adresa

INGPLAN s.r.o.
Husova 112
Pražské předměstí
551 01 Jaroměř


Sídlo firmy a fakturační údaje

INGPLAN s.r.o.
Velká Jesenice 1
552 24 Velká Jesenice
IČ: 63217031
DIČ: CZ63217031

INGPLAN s.r.o.